Din klients forventninger til et online træningsforløb [5 vigtige punkter]

Christoffer Steenbeck

Et godt og succesfuldt træningsforløb handler først og fremmest om forventningsafstemning mellem personlig træner og klient. Samt et par andre punkter; læs med!

Klientens forventninger til et træningsforløb

Hvad er forventningerne til et online træningsforløb og i personlig træner klient forhold helt generelt? Det er nok det spørgsmål, som ofte melder sig på banen når jeg taler med nye personlige trænere der står overfor onboarding på vores online fitness platform Cloudfit.

Forventninger til forløbet

Med udgangspunkt i noter fra den løbende dialog med vores dygtige personlige trænere i Cloudfit og feedback fra deres klienter – står det mig klart, at der tegner sig et mønster for hvad en klient forventer i et personlig træner klient forhold.

Forventningsafstemning… Hvad indeholder et forløb med en personlig træner? Hvad kan din klient forvente?

Forventningsafstemning er alfa og omega

  • Hvad indeholder forløbet?
  • Hvor ofte følger I op?
  • Hvor ofte skal I træne sammen?
  • Hvad er dine forventninger til klienten? (arbejdsbyrde, passion osv)
  • Hvad forventer din klient af dig?
  • Hvad leverer du til din klient og hvornår?

Listen kunne blive uendelig lang og jeg opfordrer derfor altid til, at det store spørgsmål: “Hvornår har vi opnået succes i dine øjne?” bliver stillet af dig, som personlig træner til din klient.

Dette spørgsmål afdækker mange af de faldgruber der gør, at et personlig træner klient forhold går skævt og man mister hinanden undervejs.

Træningsforløb? 5 vigtige punkter

Nedenstående er en simplificeret top 3, som er udarbejdet med udgangspunkt i hvad størstedelen af de forløb vores personlige trænere i Cloudfit tilbyder deres klienter.

Husk nu – personlige træner, at der er dig der bør tilpasse dit forløb – indenfor dine fastsatte rammer og kompetencer. Det er ikke nødvendigvis din klient, som blot skal ha’ standarden kørt nedover sig.

1. Opstartssamtale

Det kan vær utroligt givtigt, at være den personlige træner, som rækker ud og forstår sine klienter. Jeg anbefaler derfor altid, at et træningsforløb starter med, at den personlige træner rækker ud til nye klienter. Dette uanset om klienten har taget beslutningen og kørt kortet igennem eller om det et varmt lead der skal snakkes med.

Er der tale om et online forløb vil et Skype-eller Facetime opkald helt afgjort være toppen og bedst konverterende. Er dette ikke muligt bør man gå med et telefonisk opkald fremfor blot, at holde ‘samtalen på skrift’.

Er der tale om et træningsforløb hvor I skal fysisk træne sammen, vil det selvsagt være oplagt, at sætte sig ned sammen.

En opstartssamtale bør være snakken hvori det klarlægges hvilke behov og udfordringer klienten har. Hvilke punkter du, som personlig træner – kan hjælpe med og hvordan du vil arbejde med klienten frem mod målet. Kort fortalt; få skabt et godt billede af hvem din klient er.

Husk at spørge om kostvaner, allergier, præferencer til mad, eventuelle skader, erfaring med trænings osv. Det er alt sammen nyttig viden når (og hvis) et træningsprogram-og eller kostplan er inkluderet og skal udarbejdes til klienten.

Snakken bør ende ud i, at du, som personlig træner – har et godt billede af din klient og kan opsætte nogle realistiske mål for et fremtidigt træningsforløb.

2. Træningsprogram

Et træningsforløb kan indeholde mange ting, men et træningsprogram er ofte et grundlæggende element i ethvert forløb.

Et godt træningsprogram er tilpasset den enkelte klients behov. Det er derfor vigtigt, at den indledende samtale er afholdt og har afdækket de punkter du mener er vigtige for, at kunne udarbejde et realistisk og professionelt træningsprogram.

Strækker et træningsforløb sig over en længere periode? I så fald vil det være oplagt, at et træningsprogram løbende tilpasses og justeres – eller måske endda skiftes ud løbende, så klienten rykker sig længst muligt henover forløbets varighed.

Har du i den indledende opstartssamtale fået afdækket klientens træningserfaring? I så fald vil det være oplagt, at udvælge de styrketræningsøvelser, som matcher niveau og målsætning – samt efter din professionelle vurdering vil tage klientens længst i forløbet.

3. Kostplan

Det er langt fra alle forløb, som indeholder en kostplan med eller uden kostvejledning. Det afhænger typisk af det fastlagte mål med træningen samt hvilke ønsker klienten måtte ha’ til forløbet. Dette både hvad angår indhold, men også prismæssigt.

En personlig træner bør benytte sig af teknikken ligesom revisoren bruger lommeregneren. Cloudfit er lommeregneren der kan beregne opskrifter til kostplaner.

Ligesom med træningsprogrammet – bør en god kostplan naturligvis også være tilpasset til klientens mål og ønsker. Med udgangspunkt i vores personlige trænere i Cloudfit – kan roligt sige, at der er stor forskel på hvordan, at man giver kostvejledning og udarbejder professionelle kostplaner.

Udarbejdelse af kostplaner og kostvejledning er individuel fra træner til træner. Det hænger selvfølgelig sammen med, at der findes et hav af måder hvorpå kostplaner kan udarbejdes og vejledning om emnet gives.

Lige meget hvilke præferencer du, som personlig træner & kostvejleder – måtte have, er det vigtigt, at den den opsatte kostplan og givne kostvejledning tager udgangspunkt i din klient. Det skal hænge sammen hele vejen rundt og matche ‘din profil’ og det din klient forventer.

Nogle klienter er mest til en kostplan med opskrifter, andre hvor tingene er sat i et overordnet system og enkelte vil ha’ helt stramme retningslinjer for deres kost. Det er forskelligt fra klient til klient hvad man responderer bedst på.

Fortæl derfor i den indledende samtale hvordan du påtænker at arbejde med klientens kostplan og hvordan du vil give kostvejledning.

4. Sparring og motivation

Løbende sparring og motivation er utrolig vigtig. Dette udover dit engagement på sociale medier – hvor du formentlig allerede i dag og undervejs i din klients forløb, vil forkæle dine følgere med godt content omkring træning, kost osv.

Den uerfarne personlige træner vil formentlig tro, at en kostplan og et træningsprogram er hjørnestenen i et træningsforløb. Det er dog sjældent tilfældet.

Et solidt, gennemarbejdet og ikke mindst veldokumenteret træningsprogram er et godt udgangspunkt for en selvkørende klient. Det er dog sjældent alene et træningsprogram der kan gøre forskellen.

Løbende sparring med-og motivation af din klient – er det, som giver de ekstra gode resultater. Arbejdet med klientens mindset, vaner osv. er alfa og omega for et godt forløb. Sekundært ‘det rigtige’ træningsprogram eller ‘den rigtige kostplan’.

Din klient skal føle fremgang både fysisk og mentalt. En god personlig træner vil få klienten til at fange fornøjelsen ved træning og bringe denne op i niveau – måske endda helt op til, at blive dagens højdepunkt!

Et godt træningsforløb med en dygtig personlig træner kan danne grobund for en vedvarende fascination af træning. En træning der på den lange bane kan gøre din klient gladere, sundere og føle sig bedre tilpas.

5. Resultater og fremgang

Din klients ønske er formentlig, at rykke sig mest muligt på kortest tid og det kræver hårdt arbejde. Både fra dig, som personlig træner og fra klienten. Det er dog ikke umuligt, men det kræver, at du, som personlig træner får planlagt forløbet til næsten akkuratesse.

Din klient måler resultatet på ‘hvad de kan se’. Før/efter billeder, tallet på vægten, håndtagene i siden, sixpack på maven osv.

Resultaterne kommer med hårdt arbejde og det er derfor vigtigt, at man får forventningsafstemt med klienten. Du kan være nok den dygtigste personlige træner i hele verden, men yder klienten ikke – vil forløbet være en fiasko. Set med klientens øjne.

Gør derfor både dig selv og klienten en stor tjeneste og få afklaret jeres mål og forventninger til hinanden. Herunder hvilket arbejde og ikke mindst tid din klient skal afsætte til at arbejde med elementerne i forløbet.

Husk at få taget de vigtige før billeder, få nedfældet målinger og noteret tallet på vægten. Det er disse punkter, som din klient vil se fremgang i. Sker der fremgang på disse punkter vil mindsettet med garanti følge med.

Din klient skal selvfølgelig ha’ følelsen af, at du, som personlig træner og deres sidekick i forløbet – kan tage dem endnu længere end de selv ville være kommet på egen hånd.


Tak fordi du læste med!

Jeg håber at du kan bruge mit indlæg til at forbedre dine træningsforløb med dine klienter.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *